Mindfulness är en typ av meditation som blivit allt mer populärt. Det används både privat och inom vården för att hantera stress, ångest och nedstämdhet. Förenklat så handlar konceptet om att fokusera på nuet. Att vara uppmärksam på och accepterande av allt som händer i stunden. Det kan handla om tankar, känslor, kroppsliga upplevelser och sin omgivning.

Några grundläggande metoder att öva mindfulness är till exempel medveten andning. Det innebär precis som det låter att man kontrollerar och fokuserar på sin andning. Att observera och acceptera sina känslor och tankar är även det en hörnsten i mindfulness. Att man observerar sina tankar betyder dock inte att man skall engagera sig i dem. Istället skall man se dem men sedan låta dem passera, oavsett om de är positiva eller negativa. När man praktiserar mindfulness så är det viktigt att man minimerar externa moment som kan störa. Det kan handla om att sätta mobilen på ljudlöst eller minimera andra ljud i bakgrunden.

Rekommenderade artiklar