En förslitningsskada är när man får ont i en kroppsdel pågrund utav att man ansträngt den kroppsdelen upprepade gånger. Smärtillstånd i muskler, senor och andra liknande vävnader är beskrivningen utav termen. Ofta får man en sådan skada på grund utav sina arbets- och yrkes uppgifter, men man kan även få det utav en fritidsaktivitet. 

Informationen om förslitningsskador är hämtade från http://pdg.ofsen.com/forslitningsskador.

Det finns många olika förslitningsskador man kan få, där armar och händer är de kroppsdelar som oftast blir skadade. Men det kan även drabba andra områden på kroppen, så som ryggen till exempel. Det som händer då är att musklerna i ryggen, eller vilken kroppsdel det nu berör, gör ont och man kan uppleva det som jobbigt när man utför vardagliga sysslor. Precis som med andra skador finns det vissa symptom, som smärta, bultande, domningar och stickande i ett specifikt område på kroppen.  Symptomen är individuella vilket gör att man inte bör jämföra sig allt för mycket mot andra personer med förslitningsskador.

Varför sedan vissa får en sådan skada medan andra inte får det (som är lika vältränade), trots att man utför samma sysslor eller aktiviteter, är dock oklart. Enligt viss forskning kan skillnaden bero på psykiska skillnader. Om två personer utför samma syssla men bara den ena känner sig stressad, har den personen som känner sig stressad större risk att få en förslitningsskada.

För att motverka dessa olika typer av skador, rekommenderar läkare och forskare i princip bara två saker. Den första är att försöka använda kroppsdelen man har ont i så lite som möjligt, samt att undvika att utföra de uppgifter som utlöste skadan från början. Den andra är att träna muskelgruppen som det berör. Däremot är styrketräning inte alltid att rekommendera utan mer skonsamma träningsformer som simning och att utföra träningsprogram som utformats av en sjukgymnast. Om man tar hänsyn till sin skada och försöker att motverka den, brukar de flesta människor bli bättre redan efter 3-6 månader. Men självklart beror detta på hur stor skadan är från början.

Rekommenderade artiklar