Massage är något som har använts väldigt länge i människans historia, och av många olika anledningar. Men som vi blivit mer och mer utvecklade har vi också börjat ställa högre krav på vetenskapliga bevis för allt vi gör. Och vi har mycket som idag tyder på att massage är bra vid många tillfällen men bör även undvikas under vissa situationer.

Tvivlen kring massage började uppstå kring mitten av 1900-talet då studier som utfördes hade svårt att peka på positiva effekter av massage. Inställningen blev då att man inte borde använda massage som den enda lösningen på ett besvär en individ kunde ha utan mer som ett komplement till annan behandling.

Idag vet vi dock att massage bland annat kan användas för att frisätta hormonet oxytocin i kroppen. Oxytocin har många gånger kallats må-bra-hormonet, kärlekshormonet och liknande saker. Vad man kallar taktil massage, som är en mjukare forma av massage där man inte söker massera djupt ned i de underliggande musklerna, har visat kunna minska oro, ångest och även stress. Man kan även se hur blodtrycket och hjärt- och andningsfrekvenserna sjunker som man utför denna form av massage.

Vi har också mycket som visar på att massage kan hjälpa vid muskelspänningar. Och medan det ibland kanske bara är en behandling av symptomen är det helt klart till fördel för den som lider av det. Här bör man dock även söka underliggande anledningar och försöka behandla orsaken till muskelspänningarna också.

Massage används också regelbundet i vården efter operationer för att hjälpa bland annat försämrad blodcirkulation. Detta är då något man får utskrivet av sin läkare på en remiss.

Det finns dock som sagt tillfällen då massage bör undvikas. Detta inkluderar fall som öppna sår, akut trauma mot mjuka delar av kroppen, diabetes, de första tre månaderna
av graviditeten, feber, infektioner, benskörhet, muskelbristningar, diskbråck, benbrott med mera.

Rekommenderade artiklar