Många får någon gång i livet vårda sina anhöriga i hemmet. Ofta är det ens föräldrar när de är gamla men det kan även handla om andra nära anhöriga som blir sjuka. Det är viktigt att veta vad du kan göra för att underlätta livet för den du vårdar.

Hur mycket hjälp som behövs varierar beroende på hur sjuk personen är men det finns vissa grundläggande saker som alla behöver för att må bättre. En del kanske endast behöver någon att prata med medan andra behöver hjälp med att förflytta sig, klä på sig och tvätta sig.

Hjälpmedel

Målet för de som får vård i hemmet är att patienten ska kunna leva ett förhållandevis normalt liv, trots sin sjukdom. För den som har ett stort behov av hjälpmedel kan Landstinget vara till hjälp. Det vi oftast tänker på i ett sådant fall är kanske rollatorer, hörapparater och rullstolar men det finns också åtgärder som underlättar vid matlagning med mera. Det kan handla om att ta bort trösklar för att underlätta för personen att röra sig hemma eller om att minska höjden på arbetsytor i hemmet.

Vid långvarigt sängläge är det viktigt att få hjälp med att vända på sig ofta. Om den sjuke inte får vända på sig kan det orsaka värk i bland annat ryggen, men det allvarligaste problemet är att det kan uppkomma trycksår, så kallade liggsår. Med hjälp av kilkuddar kan den du vårdar avlasta kroppstyngden och minska risken för att de uppkommer. Det finns också andra typer av kuddar som gör att du kan ha fötter och ben i högläge och därigenom minska risken för svullnad och värk, eller kuddar för att hjälpa den anhöriga att sitta upp.

Hamnar du i en situation där du behöver ge vård åt en närstående under en längre period i en sådan utsträckning att du faktiskt uteblir från ditt jobb kan man genom Försäkringskassan få ersättning i form av närståendepenning. Under tiden närståendepenning betalas ut har den anställde rätt till ledighet från arbetet. För att kunna ansöka om detta måste den sjuke personen lida av ett tillstånd som innebär ett påtagligt hot mot dennes liv, och både den som vårdas och den som vårdar måste båda vara försäkrade i Sverige. Det är inte bara för vård av anhöriga som man ansöka om denna ersättning, det gäller även för vård av vänner eller grannar. Närståendepenningen betalas ut i högst 100 dagar sammanlagd för varje person som vårdas. Men om den sjuke har smittats av blodprodukter från den svenska sjukvården eller om den sjuke blivit smittad av sin partner kan denna ersättning betalas ut i högst 240 dagar istället.

Det viktigaste du kan erbjuda är kanske din tid och vilja för att få personen att ha det så bra som möjligt, men det är bra att veta att det finns hjälpmedel som underlättar.

Rekommenderade artiklar